2017.07.13 – nowa wersja 2017.1 Comarch ERP XL

Home / Aktualności / 2017.07.13 – nowa wersja 2017.1 Comarch ERP XL

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu Comarch ERP XL w wersji 2017.1.

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie obsługi programu lojalnościowego, pozwalającego na zbieranie punktów uczestników programu z możliwością ich wymiany na towary lub budżet promocyjny oraz dodanie możliwości wprowadzenia planu budżetu projektu. Obszar produkcji został poszerzony m.in. o możliwość tworzenia procesów opartych o akcje związane z obsługą zlecenia produkcyjnego, a także o obsługę narzędziowni pozwalającej na ewidencję narzędzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, rejestrowania ich zużycia oraz prac naprawczych. Obszar księgowości został rozbudowany m.in. o możliwość sprawdzenia statusu podatnika w podatku VAT.

Spośród wszystkich nowości w Comarch ERP XL 2017.1 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych warto wymienić:

Logistyka

 • Wprowadzenie obsługi programu lojalnościowego pozwalającego na:
  • określanie uczestników programu lojalnościowego.
  • naliczanie punktów lojalnościowych na wybranych dokumentach handlowych i ich korektach.
  • przyznawanie uczestnikom programu punktów z rozliczonych dokumentów.
  • naliczanie punktów z wykorzystaniem automatycznych akcji CRM.
  • określanie katalogu nagród, wraz z możliwością zamawiania nagrody.
  • odbieranie punktów lojalnościowych w postaci budżetów promocyjnych.
  • prezentację ilości punktów zgromadzonych i odebranych przez uczestnika programu.
 • Obsługę transportu towarów wrażliwych poprzez wysyłkę zgłoszeń na portal PUESC do systemu SENT.
 • Dodanie uwarunkowania naliczenia promocji od wcześniejszych transakcji kontrahenta lub od formy i konkretnego terminu płatności.
 • W zakresie kompensaty braków i nadwyżek inwentaryzacyjnych wprowadzenie możliwości sparowania stwierdzonych braków z uznanymi nadwyżkami oraz potwierdzenia pozycji jako rzeczywiste braki lub nadwyżki.
 • Umożliwienie podgląd niewykorzystanych limitów kredytowych na zamówieniach z poziomu katy kontrahenta.
 • Dalszy rozwój umów z pozycjami towarowymi w zakresie możliwości zawierania i rozliczania umów w walucie obcej oraz generowania dla umów sprzedażowych zamówień wewnętrznych i zakupu.
 • Wprowadzenie usprawnień w zakresie wiązania zasobów towarowych z rezerwacjami.
 • Rozwój funkcji „nieograniczony rabat Operatora” w zakresie poszerzenia obszaru określania procentowego rabatu o możliwość wyboru opcji „Brak ograniczenia” skutkującego prawem do ustalenia ceny transakcji na dowolnie niskim poziomie
 • Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla składów celnych.
 • Poszerzenie współpracy z Comarch WMS Magazynier, Comarch Mobile Sprzedaż czy Comarch ERP e-Sklep.
 • Dodanie możliwości pracy z drukarką fiskalną w trybie sieciowym.

Produkcja

 • Rozbudowano funkcjonalność procesów w Produkcji o możliwość budowania procesów w oparciu o nowe akcje kluczowe związane z obsługą zlecenia produkcyjnego.
 • Wprowadzono całkowicie nowy obszar „Narzędziownia” pozwalający na:
  • udostępnienie osobnej listy narzędzi (zasobów produkcyjnych oznaczonych jako narzędzia),
  • możliwość rejestrowania wydań, zdań i likwidacji dla wielu narzędzi jednocześnie,
  • zbiorczą prezentację zarejestrowanych w systemie wydań, zwrotów, zdań i likwidacji narzędzi z możliwością różnych sposobów filtrowania listy,
  • możliwość rejestrowania zużycia narzędzi, a także raportowania tego zużycia (również w formie graficznej),
  • możliwość automatycznego generowania zleceń serwisowych dla zużytych narzędzi oraz możliwość automatycznego rejestrowania dla nich przestojów,
  • udostępnienie list wydanych dla danego zasobu lub pracownika narzędzi, a także historii użycia danego narzędzia, w ramach nowych zakładek na karcie zasobu produkcyjnego oraz na karcie pracownika.
 • Wprowadzono funkcjonalność, w której korekta wartościowa zakupu surowca wpływa na koszt wytworzenia wyrobu gotowego. W ramach tej funkcjonalności wprowadzono:
  • nowe narzędzie do automatycznego wyszukiwania dokumentów ZP lub ZK, dla których występuje różnica pomiędzy kosztem dostawy składników, a wartością produktu, który został wytworzony z wymienionych składników.
  • możliwość automatycznego generowania korekty wartościowej do dokumentów PW, powiązanych z ZP lub ZK, dla których występuje wymieniona różnica,
  • nową funkcję służącą do jednoczesnego otwierania i zamykania dokumentów ZP/HPR.

Księgowość

 • Dodanie możliwości sprawdzania statusu podatnika w podatku VAT.
 • Wprowadzenie paczek przelewów.
 • Umożliwienie dodawania kolumn na listach udostępnionych z poziomu okien: Plan kont/Obroty i salda, Zapisy księgowe, Preliminarz, Rozrachunki, Kompensaty.
 • W obszarze kreator zestawień dokonano aktualizacji zestawień księgowych wchodzących w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 1 Ustawy o Rachunkowości, do składania, którego zobligowano tzw. „duże jednostki gospodarcze” oraz dodano zestawienia księgowe wchodzące w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 5 Ustawy o Rachunkowości, do składania którego zobligowano tzw. „małe jednostki gospodarcze”.
 • Poszerzono funkcjonalność opisu analitycznego o możliwość definiowania opisu analitycznego oraz wzorców i wartości dla niego dla danego typu dokumentu, w danym centrum. Funkcjonalność ograniczona do typów dokumentów, którym można przypisać Właściciela.
 • Wprowadzono obsługę wirtualnych rachunków bankowych ING przez WebService.
 • Dodano możliwość oznaczania na dokumencie, zatwierdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.