Nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.0.1

Home / Aktualności / Nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.0.1

Informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima  2018.0.1.

Wersja zawiera nowości dostosowujące system do zmian w przepisach prawnych oraz wiele nowych rozwiązań wpływających na rozwój funkcjonalności i poprawę ergonomii.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Umożliwienie naliczenia deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2016 r.
 • Udostępnienie wysyłki deklaracji VAT-9M(6 i 7) do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.
 • Przygotowanie konwersji listy KŚT2010 do KŚT2016 wraz z podmianą na kartach środków trwałych.
 • Umożliwienie odnotowania przydzielanego przez ZUS indywidualnego rachunku składkowego i realizację przelewów do ZUS od 1.01.2018 na ten nowy rachunek, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1027).
 • Wprowadzenie zmiany w naliczaniu składek na FGŚP za pracowników spokrewnionych z pracodawcą oraz osoby współpracujące zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2017, poz. 1557).

Nowości Comarch ERP Optima 2018.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Dodanie możliwość generowania opisu analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów oraz dokumenty polecenia księgowania).
 • Umożliwienie dodania dowolnej liczby działalności na formularzu kwot indywidualnych wspólnika.
 • Udostępnienie funkcji weryfikacji kontrahentów unijnych w bazie VIES.
 • Wprowadzenie automatycznej weryfikacji statusu VAT kontrahenta na dokumentach handlowych z zapisywaniem historii wyników weryfikacji podatnika VAT do bazy danych.
 • Umożliwienie automatycznego importu i eksportu danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów.
 • Przygotowanie nowej wersji pomocy do programu, dostępnej pod przyciskiem F1.
 • Udostępnienie bezpośredniej integracji z kurierem DPD oraz rozwinięcie mechanizmu wysłania paczek za pomocą Sendit.
 • Wprowadzenie funkcjonalności usuwania rozliczeń z poziomu listy dokumentów handlowych generujących płatność.
 • Dodanie na dokumentach handlowo magazynowych, na zakładce [Kontrahent] pola z pocztą kontrahenta, które jest przenoszone na wydruki.
 • Umożliwienie dodania w programie logo firmy, które jest drukowane na dedykowanych wydrukach Faktury Sprzedaży.
 • Dodanie możliwości seryjnego ustawienia granicy ceny (minimalnej marży i maksymalnego rabatu) oraz seryjnego ustawienia kategorii sprzedaży i zakupu dla towarów zaznaczonych na liście.
 • Udostępnienie na listach dokumentów handlowo magazynowych opcji seryjnej zmiany kategorii z nagłówka dokumentu.
 • Wprowadzenie funkcji przeglądania działań wykonywanych przez Serwis Operacji Automatycznych.
 • Dodanie kontroli limitu 14/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego.
 • Umożliwienie wyliczania kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków proporcjonalnie do liczby dni zasiłkowych.

Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • W module Analizy BI dodano raporty prezentujące dane rozbite przez wymiary analityczne oraz wprowadzono raporty z obszaru ankiet CRM oraz Ewidencji Dodatkowej. Przygotowano także nowe miary i wymiary m.in. w raportach Rezerwacji Odbiorców oraz Serwisu.
 • Rozszerzono współpracę z Comarch Mobile o możliwość wypełniania na urządzeniach mobilnych ankiet wysłanych z Comarch ERP Optima. Wypełnione ankiety synchronizowane są wraz z powiązanym zadaniem lub kontaktem do modułu CRM Plus w Comarch ERP Optima. Funkcjonalność będzie dostępna we współpracy z wersją 2018.0.1 Comarch Mobile.

Opis wszystkie nowości i ulepszeń dostępny jest w ulotce Comarch ERP Optima 2018.0.1
POBIERZ DOKUMENT

Zapraszamy do składania zamówień instalacji nowej wersji Comarch ERP Optima.