2018.12.27 – Nowa wersja 2019.0 COMARCH ERP XL

Home / Aktualności / 2018.12.27 – Nowa wersja 2019.0 COMARCH ERP XL

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu systemu Comarch ERP XL w wersji 2019.0. W najnowszej wersji programu dodano przeszło 300 nowości, które objęły każdy z obszarów systemu.

Warto zwrócić uwagę, iż jest dostępny nowy typ dokumentu korekty, tj.: Korekta danych. Dzięki temu, jest możliwość zarejestrowania korekty sprzedaży z tytułu zmiany kontrahenta, jego danych i/lub formy oraz terminu płatności. Z kolei na liście BST (Bilans Stanu Towarów) zastosowano nowoczesny mechanizm filtrowania, sortowania i grupowania danych poprzez możliwość przesuwania kolumn do nagłówka listy metodą przeciągnij i upuść. Systematycznie będziemy wprowadzać podobne zmiany na pozostałych listach. Od tej wersji również raporty przygotowane w BI Point będzie można wywołać wprost z okien systemowych.

Jak zapewne Państwo wiecie, w życie weszły przepisy, które – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – nakładają obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. W odpowiedzi Comarch przygotował aplikację (nowy moduł), która pomoże w ich tworzeniu i przesyłaniu tj.: Comarch e-Sprawozdania. Nowa wersja systemu pozwala również na rozliczanie podatku VAT naliczonego metodą kasową w obrocie z „Małymi podatnikami” oraz Rolnikami Ryczałtowymi.

W module Produkcja wśród wielu usprawnień (m.in. przypisywanie Zasobów do technologii bez konieczności wskazywania gniazd roboczych) warto odnotować możliwość tworzenia Złożonego Zlecenia Produkcyjnego, w obrębie którego można generować zlecenia cząstkowe np. na półprodukty lub dołączać zlecenia produkcyjne na inne wyroby gotowe. Z poziomu takiego Nadzlecenia można śledzić postęp realizacji operacji wszystkich ZP przypiętych do jednego przewodnika produkcyjnego.

W module do Budżetowania Projektów już teraz wszelkie kalkulacje kosztów poszczególnych etapów projektu można wykonać w dowolnej walucie, a także odwołać się do wartości z planu kont.

Jak w każdej wersji, wiele uwagi poświęcono na poprawę ergonomii i wprowadzanie mechanizmów, które mogą odciążyć Użytkowników poprzez zastosowanie różnego typu automatów. Zachęcamy do korzystania z modułu Modelowania Procesów, który zyskał atrakcyjny interfejs graficzny do budowania procesów. Udostępniamy nowy wygląd terminarza, dzięki czemu łatwiej można planować i zarządzać zadaniami. Wiele poleceń (np. utwórz dokument, pokaż kontrahenta i inne) można wydać wprost w oknie komunikatora, a Wirtualny Asystent XL odpowiednio je zinterpretuje i wykona żądaną akcję.

Spośród nowości w wersji Comarch ERP XL 2019.0 warto wymienić:

Logistyka

  sd

 • Nowy typ korekty: możliwość zarejestrowania korekty sprzedaży z tytułu zmiany kontrahenta, jego danych i/lub formy i terminu płatności.
 • Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie.
 • Prezentacja waluty na listach elementów dokumentów handlowych
 • Parametryzacja automatycznego dodawania elementów na korektach dokumentów handlowych.
 • Nowa lista BST: lista typu DevExpress wyposażona w funkcje grupowania, sortowania, kolorystycznego wyróżnianie rekordów itp.
 • Identyfikator kontrahenta i adresu kontrahenta na rekordach tabeli VAT dokumentów.
 • Stawka VAT na zgłoszeniach SENT (zlecenia przewozu towarów wrażliwych).

Produkcja

 • Możliwość spinania, generowania i raportowanie postępu realizacji zleceń cząstkowych w ramach jednego nadzlecenia (zlecenia złożonego).
 • Generowanie odrębnych zleceń na półprodukty podczas planowania zlecenia na wyrób gotowy (wg technologii złożonej).
 • Przypisywanie zasobów do technologii (bez konieczności wskazywania gniazda roboczego).
 • Kopiowanie załączników z TP na ZP.
 • Możliwość przeliczania kosztu wyrobu, dla ilości wyrażonej w jednostce pomocniczej.
 • Niezależne przeliczanie jednostek: podstawowej i pomocniczej na materiałach i wyrobach na ZP.

Serwis

 • Tworzenie receptur dla urządzenia/grupy urządzeń.
 • Wprowadzanie czynności, składników, serwisantów i zasobów na zlecenie serwisowe na podstawie receptury.
 • Tworzenie nowej receptury na podstawie zlecenia serwisowego.

Księgowość

 • Nowy moduł do przygotowania i przesyłania sprawozdań finansowych Comarch e-Sprawozdania.
 • Rozliczanie podatku VAT naliczonego metodą kasową w obrocie z „Małymi podatnikami” oraz Rolnikami Ryczałtowymi.
 • Zmiana w uldze za „złe długi” – skrócenie terminu korekty podatku VAT ze 120 do 90 dni.
 • Udostępnienie daty księgowania na dokumentach, z możliwością zmiany przed zaksięgowaniem
 • Na historii kontrahenta w obszarze Rozliczenia oraz Upomnienia i noty – domyślne ustawianie waluty na podstawie waluty rozliczenia z karty kontrahenta.
 • Ergonomiczny sposób dodawania rachunków bankowych kontrahenta.
 • Zbiorczy import wyciągu do wielu rejestrów bankowych.
 • Tworzenie własnych reguł przyporządkowania typu operacji na wyciągu bankowym.

Budżety Projektów

 • Możliwość kalkulacji kosztów etapu w dowolnej walucie.
 • Wyliczanie dodatkowych kosztów budżetów w oparciu o wartości z planu kont.
 • Kontrola zgodności struktury generowanego budżetu już na etapie potwierdzania projektu.
 • Oznaczanie w strukturze projektów tych, które są powiązane z budżetem.
 • Tworzenie własnych reguł przyporządkowania typu operacji na wyciągu bankowym.

Modelowanie Procesów

 • Możliwość układania widoku definicji procesu na grafie według wybranego wzoru.
 • Możliwość przeciągania elementów definicji procesu na grafie.
 • Wyświetlanie informacji o szczegółach zadań i akcji.

Wspólne: dot. różnych obszarów, interfejsu, ergonomii

 • Nowy wygląd terminarza
 • Wyświetlanie raportów BI Point z poziomu systemu ERP
 • Wykonywanie podstawowych operacji za pośrednictwem poleceń wydawanych Asystentowi XL w oknie komunikatora.
 • Dostęp do informacji kierowanych do użytkowników systemu – dedykowane okno Ważnych informacji.
 • Kontekstowe tłumaczenie interfejsu Systemu w trakcie pracy Użytkownika w konkretnym module.
 • Automatyczne tłumaczenie Ribbona po zmianie języka w module.
 • Prawo Operatora do przerywania sesji programu.
 • Możliwość ustawienia hasła innym użytkownikom wprost z karty operatora.
 • Synchronizacja zgód pomiędzy Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep (RODO).

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu znajduje się w dokumencie: „Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.0„

ZOBACZ DOKUMENT

Zapraszamy do składania zamówień instalacji aktualizacji