29.05.2019 – Comarch PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

Home / Aktualności / 29.05.2019 – Comarch PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)
Informujemy, że w ofercie Comarch pojawiła się aplikacja Comarch PPK, która umożliwi obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych w Państwa firmie.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Największe firmy (ponad 250 pracowników) zostaną objęte tym obowiązkiem już od 1 lipca 2019 r., a kolejne, mniejsze w odstępach półrocznych:

 • od 01.01.2020 roku – zatrudniający od 50 do 249 osób
 • od 01.07.2020 roku – zatrudniający od 20 do 49 osób
 • od 01.01.2021 roku – pozostali

Udostępniona Aplikacja Comarch PPK będzie bezpośrednio zintegrowana z modułem Płace i Kadry Comarch ERP, skąd będą przekazywane informacje na temat pracowników oraz wysokościach należnych składek. Możliwy będzie również import danych z systemów kadrowo-płacowych firm trzecich.

Docelowy zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK będzie następujący:

 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych
 • integracja z Comarch ERP HR lub importy z pliku

Więcej informacji:

Zapraszamy do skorzystania z oferty.