Aktualności

Home / Archive by category "Aktualności"

2020.06.01 – Seminarium “Nowoczesne biura rachunkowe – obsługa klientów online”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na internetowe seminarium „Nowoczesne biuro rachunkowe – obsługa klientów online”, przygotowane przez konsultantów Comarch.

Rejestrując się na wydarzenie otrzymają Państwo dostęp do 25-35 minutowych prezentacji poświęconych funkcjonowaniu biur rachunkowych w sferze online, które zostaną wyemitowane w dniach 3-17 czerwca 2020.

Więcej informacji, harmonogram, rejestracja.


2020.05.04 – obsługa tarczy antykryzysowej i inne nowości w Comrch ERP Optima 2020.5.1

Informujemy o udostępnieniu przez producenta Comarch SA nowej wersji systemu Comarch ERP Optima 2020.5.1

Wersja zawiera szereg nowości i zmian niemal we wszystkich modułach systemu.

Główne nowości dotyczą:

 • Księgowość. Zaliczki na PIT-36/ PIT-36L. Dodano możliwość rezygnacji od marca 2020 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Jeżeli użytkownik za pierwsze miesiące 2020 r. dodał zaliczki uproszczone to ma możliwość naliczenia zaliczek na zasadach ogólnych od marca 2020 r., ale może również przejść na tę formę liczenia zaliczek w miesiącach późniejszych. W miesiącu rezygnacji z zaliczek uproszczonych należy na liście Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/ Zaliczki na PIT-36L rozwinąć dodatkowe menu (czarna strzałka obok plusa) i wybrać opcję Zaliczka na PIT-36 / Zaliczka na PIT-36L.
 • Księgowość kontowa. Zaliczki na CIT-8 – wprowadzono możliwość rezygnacji od marca 2020 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zawierającego miesiące od marca do grudnia 2020 r. zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to użytkownik ma możliwość naliczenia zaliczek na zasadach ogólnych od marca 2020 r., ale może również przejść na tę formę liczenia zaliczek w miesiącach późniejszych. W miesiącu rezygnacji z zaliczek uproszczonych należy na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 rozwinąć dodatkowe menu (czarna strzałka obok plusa) i wybrać opcję Zaliczka na CIT-8.
 • Księgowość. Zaliczki na PIT-36L(6). Dodano nowy formularza zaliczki na PIT-36L(6), umożliwiający odliczenie od dochodu ulgi na COVID-19, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 • Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(28) do systemu e-Deklaracje dla okresu obrachunkowego rozpoczynającego się w roku 2020.
 • Rejestry VAT sprzedaży. Zmiany dotyczące faktur do paragonów.
 • Rejestry VAT – dodano nowe operacje seryjne.
 • Rejestry VAT – dodano nowe możliwości dotyczące OCR.
 • Płace i Kadrytarcza antykryzysowa – dodane nowe standardowe strefy ułatwiające ewidencję czasu pracy (zdalnej, przestoju płatnego 50% i 100%)
 • Płace i Kadry – umożliwiono naliczenie pracownikom służby zdrowia zasiłku chorobowego płatnego 100% podstawy wymiaru.
 • Płace i Kadry – umożliwiono odnotowanie właścicielowi nieobecności związanej z urlopem opiekuńczym.
 • Kasa/Bank – wprowadzono nowe formaty przelewów dedykowane dla banku Citi Handlowy
 • Handel – nowości dotyczące tworzenia Zleceń Nadania Przesyłek

Więcej informacji o nowościach i zmianach:  nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.5.1

2020.03.24 – nowy plik JPK_V7 i inne nowości w Comarch ERP Optima 2020.4.1

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu przez producenta nowej wersji Comarch ERP Optima 2020.4.1. zawierających wiele nowości.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

·  naliczanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, jeżeli w związku ze zwalczaniem  zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19 nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko.

·  możliwość opisywania dokumentów nowymi danymi na potrzeby sporządzania nowego pliku JPK_V7.

·  możliwość naliczenia oraz wysyłki do systemu e‑Deklaracje deklaracji rocznej PIT-37(26) z załącznikami: PIT/O(24), PIT/D(28), PIT-2K(8) na formularzu obowiązującym za rok 2019.

·  dostosowanie deklaracji ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II do wzorów obowiązujących od 1.02.2020r.

·  zmiana sposóbu wykazywania składek PPK finansowanych przez pracodawcę w raporcie RCA.

Więcej informacji:  nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.4.1

2020.02.24 – PIT-36 w Comarch ERP Optima 2020.3.1

Informujemy o udostępnieniu przez Comarch nowej wersji systemu Comarch ERP Optima 2020.3.1

Zmiany w nowej wersji związane z przepisami:

 • ułatwienia związane z wejściem w życie od 1 kwietnia 2020 r. nowej matrycy stawek VAT, opartej na kodach CN,
 • dostosowanie rejestracji zgłoszeń SENT dla paliw opałowych do zmian wchodzących w życie od 1 kwietnia 2020
 • możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2019:

PIT-36(27) z załącznikami:  PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/D(28), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/BR(4), PIT/Z(8), PIT/IP(1), PIT/PM(1), PIT/MIT(2),

PIT-36L(16) z załącznikami: PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/ZG(7), PIT/BR(4), PIT/Z(8), PIT/IP(1), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).

Więcej informacji: nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.3.1

2020.02.14 – PIT-28 i CIT-2 w Comarch ERP Optima 2020.2.1

Informujemy o udostępnieniu przez Comarch nowej wersji systemu Comarch ERP Optima 2020.2.1.
W tej wersji umożliwiono naliczanie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2019:

• PIT-28(22) z załącznikami: PIT-28/B(16), PIT/O(24), PIT/D(28),
• CIT-8(28) z załącznikami: CIT-8/O(15), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(6), CIT/IP(1), CIT/PM(1), CIT/MIT(3).

Dodano także możliwość wskazania na Fakturze Zakupu numeru rachunku bankowego Płatnika, na który ma zostać wykonana płatność.

Dodatkowo wprowadzono następujące nowości:

nowości i zmiany w wersji 2020.2.1

2019.12.20 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.1.2

Informujemy o udostępnieniu przez producenta nowej wersji Comarch ERP Optima 2020.1.2.

W wersji umożliwiono naliczanie deklaracji na formularzach obowiązujących za rok 2019: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT- 8C(10), IFT- 1/1R(15).

Dodano także opcję naliczania podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę w kolejnym miesiącu względem daty wypłaty wynagrodzenia.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi nowościami – nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.1.2 

oraz do zamawiania instalacji aktualizacji – zgloszenia@partner.net.pl

Przypominamy, iż wszystkie programy Comarch ERP wydawane po 30.06.2020 r. nie będą wspierane na Windows 7.

2019.12.12 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.1.1

Informujemy o udostępnieniu przez Comarch nowej wersja Comarch ERP Optima 2020.1.1. zawierającej przede wszystkim nowe formularze deklaracji księgowych oraz dostosowanej do pozostałych zmian w przepisach prawnych. W nowej wersji znalazły się również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie możliwości przełączenia interfejsu programu na język angielski.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

 • Naliczenie deklaracji: VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT-9M(9) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od listopada 2019 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.
 • Naliczenie miesięcznych deklaracji VAT-7 dla podatników rozliczających się metodą kasową.
 • Możliwość wskazania indywidualnego rachunku podatkowego.
 • Dostosowanie pliku JPK_FA do nowej struktury JPK_FA (3) opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.
 • Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie Faktury do Paragonu będzie możliwe wyłącznie jeżeli na paragonie był NIP lub jest to faktura dla osoby fizycznej.
 • Wprowadziliśmy zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1.01.2020r.

POZOSTAŁE NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2020.1.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Możliwość przełączenie interfejsu programu na język angielski.
 • W usłudze Comarch OCR umożliwiliśmy wczytywanie dokumentów z platformy Comarch BI Point za pośrednictwem modułu Obieg Dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi nowościami – nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.1.1 oraz do zamawiania instalacji aktualizacji – zgloszenia@partner.net.pl

Informujemy, iż wszystkie programy Comarch ERP wydawane po 30.06.2020 r. nie będą wspierane na Windows 7.

2019.10.29 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.0.1

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima  2020.0.1.

Nowa odsłona systemu  Comarch ERP Optima 2020.0.1  to przede wszystkim wprowadzenie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych (wprowadzono ponad 70 nowości i ulepszeń).

Więcej

2019.10.25 – Nowa wersja 2019.4.3 Comarch PPK

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.3.

NOWOŚCI COMARCH PPK 2019.4.2, KTÓRE ZASŁUGUJĄ na SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

W tej wersji rozszerzono zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość:

 • przesyłania online informacji o zmianie danych identyfikacyjnych uczestnika PPK oraz automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK,
 • automatycznego importu informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracownika w PPK, tj.:
  • zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat,
  • wypłacie środków przez uczestnika PPK,
  • zwrocie (wycofaniu środków przed 60 rokiem życia),
  • wypłacie transferowej.

Ponadto informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A..

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z instytucjami finansowymi.

OPIS WSZYSTKICH ZMIANY