Aktualności

Home / Archive by category "Aktualności"

2020.02.24 – PIT-36 w Comarch ERP Optima 2020.3.1

Informujemy o udostępnieniu przez Comarch nowej wersji systemu Comarch ERP Optima 2020.3.1

Zmiany w nowej wersji związane z przepisami:

 • ułatwienia związane z wejściem w życie od 1 kwietnia 2020 r. nowej matrycy stawek VAT, opartej na kodach CN,
 • dostosowanie rejestracji zgłoszeń SENT dla paliw opałowych do zmian wchodzących w życie od 1 kwietnia 2020
 • możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2019:

PIT-36(27) z załącznikami:  PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/D(28), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/BR(4), PIT/Z(8), PIT/IP(1), PIT/PM(1), PIT/MIT(2),

PIT-36L(16) z załącznikami: PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/ZG(7), PIT/BR(4), PIT/Z(8), PIT/IP(1), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).

Więcej informacji: nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.3.1

2020.02.14 – PIT-28 i CIT-2 w Comarch ERP Optima 2020.2.1

Informujemy o udostępnieniu przez Comarch nowej wersji systemu Comarch ERP Optima 2020.2.1.
W tej wersji umożliwiono naliczanie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2019:

• PIT-28(22) z załącznikami: PIT-28/B(16), PIT/O(24), PIT/D(28),
• CIT-8(28) z załącznikami: CIT-8/O(15), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(6), CIT/IP(1), CIT/PM(1), CIT/MIT(3).

Dodano także możliwość wskazania na Fakturze Zakupu numeru rachunku bankowego Płatnika, na który ma zostać wykonana płatność.

Dodatkowo wprowadzono następujące nowości:

nowości i zmiany w wersji 2020.2.1

2019.12.20 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.1.2

Informujemy o udostępnieniu przez producenta nowej wersji Comarch ERP Optima 2020.1.2.

W wersji umożliwiono naliczanie deklaracji na formularzach obowiązujących za rok 2019: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT- 8C(10), IFT- 1/1R(15).

Dodano także opcję naliczania podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę w kolejnym miesiącu względem daty wypłaty wynagrodzenia.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi nowościami – nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.1.2 

oraz do zamawiania instalacji aktualizacji – zgloszenia@partner.net.pl

Przypominamy, iż wszystkie programy Comarch ERP wydawane po 30.06.2020 r. nie będą wspierane na Windows 7.

2019.12.12 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.1.1

Informujemy o udostępnieniu przez Comarch nowej wersja Comarch ERP Optima 2020.1.1. zawierającej przede wszystkim nowe formularze deklaracji księgowych oraz dostosowanej do pozostałych zmian w przepisach prawnych. W nowej wersji znalazły się również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie możliwości przełączenia interfejsu programu na język angielski.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

 • Naliczenie deklaracji: VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT-9M(9) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od listopada 2019 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.
 • Naliczenie miesięcznych deklaracji VAT-7 dla podatników rozliczających się metodą kasową.
 • Możliwość wskazania indywidualnego rachunku podatkowego.
 • Dostosowanie pliku JPK_FA do nowej struktury JPK_FA (3) opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.
 • Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie Faktury do Paragonu będzie możliwe wyłącznie jeżeli na paragonie był NIP lub jest to faktura dla osoby fizycznej.
 • Wprowadziliśmy zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1.01.2020r.

POZOSTAŁE NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2020.1.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Możliwość przełączenie interfejsu programu na język angielski.
 • W usłudze Comarch OCR umożliwiliśmy wczytywanie dokumentów z platformy Comarch BI Point za pośrednictwem modułu Obieg Dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi nowościami – nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.1.1 oraz do zamawiania instalacji aktualizacji – zgloszenia@partner.net.pl

Informujemy, iż wszystkie programy Comarch ERP wydawane po 30.06.2020 r. nie będą wspierane na Windows 7.

2019.10.29 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.0.1

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima  2020.0.1.

Nowa odsłona systemu  Comarch ERP Optima 2020.0.1  to przede wszystkim wprowadzenie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych (wprowadzono ponad 70 nowości i ulepszeń).

Więcej

2019.10.25 – Nowa wersja 2019.4.3 Comarch PPK

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.3.

NOWOŚCI COMARCH PPK 2019.4.2, KTÓRE ZASŁUGUJĄ na SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

W tej wersji rozszerzono zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość:

 • przesyłania online informacji o zmianie danych identyfikacyjnych uczestnika PPK oraz automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK,
 • automatycznego importu informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracownika w PPK, tj.:
  • zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat,
  • wypłacie środków przez uczestnika PPK,
  • zwrocie (wycofaniu środków przed 60 rokiem życia),
  • wypłacie transferowej.

Ponadto informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A..

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z instytucjami finansowymi.

OPIS WSZYSTKICH ZMIANY

2019.10.08 – Nowa wersja 2019.4.2 Comarch PPK

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.2.

NOWOŚCI COMARCH PPK 2019.4.2, KTÓRE ZASŁUGUJĄ na SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Umożliwiono import informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracowników w PPK, Więcej

2019.07.31 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.6.1

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim obsługa zwolnienia z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH: Więcej