Aktualności

Home / Archive by category "Aktualności"

2023.01.02 – nowa wersja systemu XEMI [16.53.5]

Informujemy, że od dnia 02.01.2023r. dostępna jest nowa wersja [16.53.5] oprogramowania XEMI.

Zmiany wprowadzone w nowej wersji programu:

 1. Dostosowanie systemu do nowej wersji PIT-2 (9) obowiązującej od 01.01.2023r.
 2. Uwzględnienie przy liczeniu zaliczki na podatek, kwoty zmniejszającej po-datek w wysokości 1/12 (300 zł), 1/24 (150 zł), 1/36 (100 zł) w zależności od oświadczenia podatnika zarejestrowanego w PIT-2.
 3. Umożliwienie rejestracji PIT-2 dla kontrahentów np. osób z umowami zle-ceniami, umowami o dzieło, kontraktami menadżerskimi, praktykami absol-wenckimi, na stażach uczniowskich, pełniących obowiązki obywatelskie, po-wołanie, z możliwością wskazania kwoty zmniejszającej podatek oraz jej uwzględnienie przy liczeniu zaliczki na podatek.

2022.12.22 – nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0 już dostępna

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu Comarch ERP XL w wersji 2023.0.

W nowej wersji szczególną uwagę chcemy zwrócić na integrację ze środowiskiem produkcyjnym KSeF, a co za tym idzie możliwość eksportu faktur i ich korekt. Przypominamy, że już od wersji 2022.1 (udostępnionej w lipcu 2022 r.) można sprawdzić komunikację ze środowiskiem Demo KSeF.

W produkcji dodano możliwość zatrzymywania (pauzy) uruchomionych operacji i związane z tym odpowiednie automatyczne wyliczanie czasów rozliczeniowych, a także wprowadzono opcję kalkulacji kosztów (na dokumencie KLK) dla różnych wielkości partii produkcyjnych. Pojawiło się wiele usprawnień pozwalających na zachowanie warunków handlowych pozycji podczas kopiowania ofert i zamówień oraz nowe kolumny na listach dokumentów.

Na potrzeby POS wprowadzono kontrolę limitów kredytowych oraz obsługę zamienników i towarów powiązanych. W obszarze sprzedaży i księgowości dodano szereg formularzy i funkcjonalności, które pozwalają przygotować deklarację VIU-DO do rozliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz szczególnej procedury unijnej VAT-OSS.

Dzięki poszerzeniu zakresu integracji z Comarch Apfino, bezpośrednio z systemu można zlecać do faktoringu wysłane wcześniej faktury (od kilku wersji jest możliwość przekazania także do windykacji).

Wersja 2023.0 to kontynuacja rozwoju współpracy z nową platformą Wszystko.pl której premiera planowana jest na II-gi kwartał 2023 r. Dwukierunkowa komunikacja pozawala m.in. na wymianę danych słownikowych oraz odzwierciedlenie i odpowiednie zarządzanie i katalogowanie towarów zgodnie z drzewem kategorii dostępnym na platformie, a także na szybkie wystawienie oferty produktowej.

Już kilka tysięcy firm zdecydowało się wystawić swoje produkty na Wszystko.pl. Zachęcamy do rejestracji na portalu i przystąpienia do grona sprzedawców.

Przypominamy, iż dostępna jest także integracja i obsługa nowego silnika wydruków Comarch sPrint wraz z przykładowymi wydrukami.

2022.12.16 – nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.1.1

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.1.1. Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim rozbudowa integracji z platformą wszystko.pl o możliwość importu zamówień. Dodano również możliwość naliczenia i wydruku deklaracji rocznej PIT-8C(11) na formularzu obowiązującym za rok 2022, a także wprowadzono zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń wynikające z Polskiego Ładu obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku.

2020.06.01 – Seminarium “Nowoczesne biura rachunkowe – obsługa klientów online”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na internetowe seminarium „Nowoczesne biuro rachunkowe – obsługa klientów online”, przygotowane przez konsultantów Comarch.

Rejestrując się na wydarzenie otrzymają Państwo dostęp do 25-35 minutowych prezentacji poświęconych funkcjonowaniu biur rachunkowych w sferze online, które zostaną wyemitowane w dniach 3-17 czerwca 2020.

Więcej informacji, harmonogram, rejestracja.


2020.05.04 – obsługa tarczy antykryzysowej i inne nowości w Comrch ERP Optima 2020.5.1

Informujemy o udostępnieniu przez producenta Comarch SA nowej wersji systemu Comarch ERP Optima 2020.5.1

Wersja zawiera szereg nowości i zmian niemal we wszystkich modułach systemu.

Główne nowości dotyczą:

 • Księgowość. Zaliczki na PIT-36/ PIT-36L. Dodano możliwość rezygnacji od marca 2020 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Jeżeli użytkownik za pierwsze miesiące 2020 r. dodał zaliczki uproszczone to ma możliwość naliczenia zaliczek na zasadach ogólnych od marca 2020 r., ale może również przejść na tę formę liczenia zaliczek w miesiącach późniejszych. W miesiącu rezygnacji z zaliczek uproszczonych należy na liście Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/ Zaliczki na PIT-36L rozwinąć dodatkowe menu (czarna strzałka obok plusa) i wybrać opcję Zaliczka na PIT-36 / Zaliczka na PIT-36L.
 • Księgowość kontowa. Zaliczki na CIT-8 – wprowadzono możliwość rezygnacji od marca 2020 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zawierającego miesiące od marca do grudnia 2020 r. zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to użytkownik ma możliwość naliczenia zaliczek na zasadach ogólnych od marca 2020 r., ale może również przejść na tę formę liczenia zaliczek w miesiącach późniejszych. W miesiącu rezygnacji z zaliczek uproszczonych należy na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 rozwinąć dodatkowe menu (czarna strzałka obok plusa) i wybrać opcję Zaliczka na CIT-8.
 • Księgowość. Zaliczki na PIT-36L(6). Dodano nowy formularza zaliczki na PIT-36L(6), umożliwiający odliczenie od dochodu ulgi na COVID-19, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 • Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(28) do systemu e-Deklaracje dla okresu obrachunkowego rozpoczynającego się w roku 2020.
 • Rejestry VAT sprzedaży. Zmiany dotyczące faktur do paragonów.
 • Rejestry VAT – dodano nowe operacje seryjne.
 • Rejestry VAT – dodano nowe możliwości dotyczące OCR.
 • Płace i Kadrytarcza antykryzysowa – dodane nowe standardowe strefy ułatwiające ewidencję czasu pracy (zdalnej, przestoju płatnego 50% i 100%)
 • Płace i Kadry – umożliwiono naliczenie pracownikom służby zdrowia zasiłku chorobowego płatnego 100% podstawy wymiaru.
 • Płace i Kadry – umożliwiono odnotowanie właścicielowi nieobecności związanej z urlopem opiekuńczym.
 • Kasa/Bank – wprowadzono nowe formaty przelewów dedykowane dla banku Citi Handlowy
 • Handel – nowości dotyczące tworzenia Zleceń Nadania Przesyłek

Więcej informacji o nowościach i zmianach:  nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.5.1

2020.03.24 – nowy plik JPK_V7 i inne nowości w Comarch ERP Optima 2020.4.1

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu przez producenta nowej wersji Comarch ERP Optima 2020.4.1. zawierających wiele nowości.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

·  naliczanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, jeżeli w związku ze zwalczaniem  zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19 nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko.

·  możliwość opisywania dokumentów nowymi danymi na potrzeby sporządzania nowego pliku JPK_V7.

·  możliwość naliczenia oraz wysyłki do systemu e‑Deklaracje deklaracji rocznej PIT-37(26) z załącznikami: PIT/O(24), PIT/D(28), PIT-2K(8) na formularzu obowiązującym za rok 2019.

·  dostosowanie deklaracji ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II do wzorów obowiązujących od 1.02.2020r.

·  zmiana sposóbu wykazywania składek PPK finansowanych przez pracodawcę w raporcie RCA.

Więcej informacji:  nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.4.1

2020.02.24 – PIT-36 w Comarch ERP Optima 2020.3.1

Informujemy o udostępnieniu przez Comarch nowej wersji systemu Comarch ERP Optima 2020.3.1

Zmiany w nowej wersji związane z przepisami:

 • ułatwienia związane z wejściem w życie od 1 kwietnia 2020 r. nowej matrycy stawek VAT, opartej na kodach CN,
 • dostosowanie rejestracji zgłoszeń SENT dla paliw opałowych do zmian wchodzących w życie od 1 kwietnia 2020
 • możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2019:

PIT-36(27) z załącznikami:  PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/D(28), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/BR(4), PIT/Z(8), PIT/IP(1), PIT/PM(1), PIT/MIT(2),

PIT-36L(16) z załącznikami: PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/ZG(7), PIT/BR(4), PIT/Z(8), PIT/IP(1), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).

Więcej informacji: nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.3.1

2020.02.14 – PIT-28 i CIT-2 w Comarch ERP Optima 2020.2.1

Informujemy o udostępnieniu przez Comarch nowej wersji systemu Comarch ERP Optima 2020.2.1.
W tej wersji umożliwiono naliczanie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2019:

• PIT-28(22) z załącznikami: PIT-28/B(16), PIT/O(24), PIT/D(28),
• CIT-8(28) z załącznikami: CIT-8/O(15), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(6), CIT/IP(1), CIT/PM(1), CIT/MIT(3).

Dodano także możliwość wskazania na Fakturze Zakupu numeru rachunku bankowego Płatnika, na który ma zostać wykonana płatność.

Dodatkowo wprowadzono następujące nowości:

nowości i zmiany w wersji 2020.2.1

2019.12.20 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.1.2

Informujemy o udostępnieniu przez producenta nowej wersji Comarch ERP Optima 2020.1.2.

W wersji umożliwiono naliczanie deklaracji na formularzach obowiązujących za rok 2019: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT- 8C(10), IFT- 1/1R(15).

Dodano także opcję naliczania podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę w kolejnym miesiącu względem daty wypłaty wynagrodzenia.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi nowościami – nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.1.2 

oraz do zamawiania instalacji aktualizacji – zgloszenia@partner.net.pl

Przypominamy, iż wszystkie programy Comarch ERP wydawane po 30.06.2020 r. nie będą wspierane na Windows 7.