Aktualności

Home / Archive by category "Aktualności" (Page 2)

2019.12.12 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.1.1

Informujemy o udostępnieniu przez Comarch nowej wersja Comarch ERP Optima 2020.1.1. zawierającej przede wszystkim nowe formularze deklaracji księgowych oraz dostosowanej do pozostałych zmian w przepisach prawnych. W nowej wersji znalazły się również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie możliwości przełączenia interfejsu programu na język angielski.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

 • Naliczenie deklaracji: VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT-9M(9) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od listopada 2019 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.
 • Naliczenie miesięcznych deklaracji VAT-7 dla podatników rozliczających się metodą kasową.
 • Możliwość wskazania indywidualnego rachunku podatkowego.
 • Dostosowanie pliku JPK_FA do nowej struktury JPK_FA (3) opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.
 • Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie Faktury do Paragonu będzie możliwe wyłącznie jeżeli na paragonie był NIP lub jest to faktura dla osoby fizycznej.
 • Wprowadziliśmy zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1.01.2020r.

POZOSTAŁE NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2020.1.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Możliwość przełączenie interfejsu programu na język angielski.
 • W usłudze Comarch OCR umożliwiliśmy wczytywanie dokumentów z platformy Comarch BI Point za pośrednictwem modułu Obieg Dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi nowościami – nowości i zmiany w Comarch ERP Optima 2020.1.1 oraz do zamawiania instalacji aktualizacji – zgloszenia@partner.net.pl

Informujemy, iż wszystkie programy Comarch ERP wydawane po 30.06.2020 r. nie będą wspierane na Windows 7.

2019.10.29 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.0.1

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima  2020.0.1.

Nowa odsłona systemu  Comarch ERP Optima 2020.0.1  to przede wszystkim wprowadzenie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych (wprowadzono ponad 70 nowości i ulepszeń).

Więcej

2019.10.25 – Nowa wersja 2019.4.3 Comarch PPK

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.3.

NOWOŚCI COMARCH PPK 2019.4.2, KTÓRE ZASŁUGUJĄ na SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

W tej wersji rozszerzono zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość:

 • przesyłania online informacji o zmianie danych identyfikacyjnych uczestnika PPK oraz automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK,
 • automatycznego importu informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracownika w PPK, tj.:
  • zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat,
  • wypłacie środków przez uczestnika PPK,
  • zwrocie (wycofaniu środków przed 60 rokiem życia),
  • wypłacie transferowej.

Ponadto informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A..

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z instytucjami finansowymi.

OPIS WSZYSTKICH ZMIANY

2019.10.08 – Nowa wersja 2019.4.2 Comarch PPK

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.2.

NOWOŚCI COMARCH PPK 2019.4.2, KTÓRE ZASŁUGUJĄ na SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Umożliwiono import informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracowników w PPK, Więcej

2019.07.31 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.6.1

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim obsługa zwolnienia z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH: Więcej

2019.06.27 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.5.1

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. To również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

Więcej