Aktualności

Home / Archive by category "Aktualności" (Page 3)

2019.04.23 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim nowe wzory formularzy deklaracji księgowych oraz dostosowanie do pozostałych zmian Więcej

2019.02.28 – XEMI e-Sprawozdania

XEMI e-Sprawozdania

 

W związku ze zmianami w sposobie przygotowania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS za 2018 rok, informujemy o nowej funkcjonalności systemu XEMI, które pomogą użytkownikom w przygotowaniu pliku XML wymaganego strukturami e-Sprawozdań finansowych.

 

Struktury e-Sprawozdań finansowych dostępne w XEMI:

 

 • struktury przygotowywane na podstawie Załącznika Nr 1 do ustawy o rachunkowości (tzw. Jednostki inne – średnie i duże),
 • struktury przygotowywane na podstawie Załącznika Nr 4 do ustawy o rachunkowości (jednostki mikro),
 • struktury przygotowywane na podstawie Załącznika Nr 5 do ustawy o rachunkowości (jednostki małe),
 • struktury przygotowywane na podstawie Załącznika Nr 6 do ustawy o rachunkowości (organizacje pożytku publicznego).

 

Zawartość e-Sprawozdań finansowych:

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 • Bilans,
 • Rachunek zysków i strat,
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • Rachunek przepływów pieniężnych,
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

W sekcji Dodatkowe informacje i objaśnienia można dołączać pliki w formacie PDF. Zawiera ona także zestaw informacji dotyczących rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

2019.02.28 – Comarch e-Sprawozdania

Comarch e-Sprawozdania

 

W związku ze zmianami w sposobie przygotowania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS za 2018 rok, informujemy o nowym module Comarch e-Sprawozdania.

Comarch e-Sprawozdania, to aplikacja umożliwiająca sporządzenie sprawozdania finansowego oraz zapisanie go w postaci elektronicznej (pliku xml), umożliwiającej wysłanie go za pomocą portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Elementy sprawozdania finansowego, które można tworzyć w module e-Sprawozdania:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezpośrednim lub pośrednim);
 • kalkulacja podatku dochodowego;
 • pozostałe noty i objaśnienia.

 

Aktualna wersja Comarch e-Sprawozdania 2019.1.2 zawiera szereg zmian usprawniających pracę. Najważniejsze z nich to:

 • Integracja aplikacji Comarch e-Sprawozdania z systemami Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima, dzięki temu w prosty sposób, będzie można uzupełnić e-Sprawozdanie Finansowe o dane zawarte w „Zestawieniach” systemu Comarch ERP (dane w sprawozdaniu finansowym można również wprowadzić ręcznie).
 • Tworzenia wydruków e-Sprawozdana Finansowego. Aplikacja przetworzy dane zawarte w pliku XML w prosty i czytelny szablon Sprawozdania Finansowego, który jest gotowy do wydruku.
 • Obsługa struktury rocznych sprawozdań finansowych dla jednostek mikro.

Jednocześnie informujemy iż już w marcu 2019 aplikacja zyska kolejne nowe funkcjonalności, w tym m.in.:

 • Możliwość przygotowania sprawozdań skonsolidowanych
 • Sprawozdania dla NGO (organizacje pozarządowe)
 • Dashboard z analizą wskaźnikową
 • Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi
 • Tworzenie paczek sprawozdawczych poprzez możliwość dołączania innych dokumentów powiązanych ze sprawozdaniem.

2019.02.04 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima  2019.2.1 .

Nowa odsłona systemu  Comarch ERP Optima to przede wszystkim wprowadzenie nowych deklaracji ZUS i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Więcej

2018.12.18 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.1.1

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.1.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim wprowadzenie nowych wersji deklaracji obowiązujących za rok 2018 Więcej

2018.11.19 – Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.0.1

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.0.1

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2019.0.1 to przede wszystkim wprowadzenie elektronicznych teczek pracowników i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. Więcej

2018.10.11 – konferencja partnerów Comarch

2018.10.11 – konferencja partnerów Comarch

W dniach 8-10.10.2018 r. nasi przedstawiciele uczestniczyli w corocznej konferencji Partnerów Comarch. Konferencja odbywała się w hotelu Arłamów. Poznawaniu oferty Comarchu towarzyszyły elementy rozrywki Więcej
2018.10.04 – Nowa wersja 2018.2.1 COMARCH ERP XL

2018.10.04 – Nowa wersja 2018.2.1 COMARCH ERP XL

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu systemu Comarch ERP XL w wersji 2018.2.1.

To przełomowa aktualizacja, głównie z uwagi na możliwość przetłumaczenia interfejsu na dowolny język w alfabecie łacińskim. Więcej