05.06.2019 – Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym

Home / Aktualności / 05.06.2019 – Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym

Od 1 maja br. sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816).

Z § 6 ust. 1 pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia wynika, że podatnicy, prowadząc ewidencję w kasie rejestrującej, przypisują oznaczenia literowe od”A” do “G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • literze “A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku  w wysokości 22% albo 23%,
  • literze “B” – jest przypisana stawka obniżona podatku  w wysokości 7% albo 8%,
  • literze “C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze “D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze “E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze “F” i “G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% ( zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej zgodnie ze szczególną procedurą marży przewidzianą dla usług  turystyki oraz dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Należy podkreślić, że nowe rozporządzenie w sprawie kas (z 29 kwietnia 2019 r.) weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r., ale zgodnie z przepisami przjściowymi, podatnik używający kasy na dzień 1 maja 2019 r. może używać dotychczasowych  oznaczeń literowych dla stawek VAT do 31 lipca 2019 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli podatnik stosuje inne oznaczenia literowe do oznaczenia poszczególnych stawek lub zwolnienia z  VAT niż wskazane w nowym rozporządzeniu w sprawie kas, to będzie zobowiązany do zmiany tych oznaczeń, najpóźniej do 1 sierpnia 2019 r.