2019.10.25 – Nowa wersja 2019.4.3 Comarch PPK

Home / Aktualności / 2019.10.25 – Nowa wersja 2019.4.3 Comarch PPK

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.3.

NOWOŚCI COMARCH PPK 2019.4.2, KTÓRE ZASŁUGUJĄ na SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

W tej wersji rozszerzono zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość:

  • przesyłania online informacji o zmianie danych identyfikacyjnych uczestnika PPK oraz automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK,
  • automatycznego importu informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracownika w PPK, tj.:
    • zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat,
    • wypłacie środków przez uczestnika PPK,
    • zwrocie (wycofaniu środków przed 60 rokiem życia),
    • wypłacie transferowej.

Ponadto informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A..

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z instytucjami finansowymi.

OPIS WSZYSTKICH ZMIANY