2023.01.02 – nowa wersja systemu XEMI [16.53.5]

Home / Aktualności / 2023.01.02 – nowa wersja systemu XEMI [16.53.5]

Informujemy, że od dnia 02.01.2023r. dostępna jest nowa wersja [16.53.5] oprogramowania XEMI.

Zmiany wprowadzone w nowej wersji programu:

  1. Dostosowanie systemu do nowej wersji PIT-2 (9) obowiązującej od 01.01.2023r.
  2. Uwzględnienie przy liczeniu zaliczki na podatek, kwoty zmniejszającej po-datek w wysokości 1/12 (300 zł), 1/24 (150 zł), 1/36 (100 zł) w zależności od oświadczenia podatnika zarejestrowanego w PIT-2.
  3. Umożliwienie rejestracji PIT-2 dla kontrahentów np. osób z umowami zle-ceniami, umowami o dzieło, kontraktami menadżerskimi, praktykami absol-wenckimi, na stażach uczniowskich, pełniących obowiązki obywatelskie, po-wołanie, z możliwością wskazania kwoty zmniejszającej podatek oraz jej uwzględnienie przy liczeniu zaliczki na podatek.