2016.12.23 – Nowa wersja Comarch ERP XL 2017.0

Home / Aktualności / 2016.12.23 – Nowa wersja Comarch ERP XL 2017.0

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu systemu Comarch ERP XL w wersji 2017.0. W najnowszej wersji programu dodano 236 nowości.

Spośród wszystkich nowości w Comarch ERP XL 2017.0 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych warto wymienić:

Logistyka

 • Możliwość tworzenia umów z pozycjami towarowymi, z prezentacją stopnia realizacji umowy i możliwością jego kontroli przy tworzeniu i zatwierdzaniu dokumentów.
 • Wprowadzenie możliwości przekształcenia oferty do umowy oraz generowanie z umów zamówień i dokumentów handlowych, realizujących daną umowę.
 • Możliwość tworzenia kodów towarów w oparciu o zdefiniowane słowniki, z uwzględnieniem autonumeracji kodów – tzw. Kreator kodu towaru.
 • Możliwość ustalenia limitu kredytowego obowiązującego na wskazanym zamówieniu sprzedaży.
 • Edycja ilości z poszczególnych zasobów towaru podczas rozchodu metodą „wybór”.
 • Zwiększenie ergonomii i elastyczności systemu m. in. dzięki udostępnieniu możliwości zarządzania predefiniowanymi pulpitami oraz wyglądem list, ustawienia własnej konfiguracji separatorów wartości liczbowych, konfiguracji wyświetlania wartości liczbowych (ilości, cen) na listach, jednoczesnego przesuwania na liście pozycji dokumentu wielu zaznaczonych elementów.
 • Konstruktor filtra na pozycjach dokumentów.
 • Pobieranie załączników utworzonych w Comarch Mobile Sprzedaż.
 • Prawo do dodawania i edycji poszczególnych rodzajów kontrahentów w kontekście oddziału Comarch Mobile Sprzedaż.

Produkcja

 • Zmiany dotyczące Planu Produkcji m.in. raportowanie półproduktów na Planie produkcji, definiowanie parametrów MRP dla produktów i materiałów wraz z uwzględnieniem ich w raportowanym zapotrzebowaniu, przeliczanie Planu produkcji wg okresu MRP, możliwość przeliczania potwierdzonego Planu.
 • Dodanie wykresów: „Prognozowany stan wyrobu” i „Prognozowany stan materiału” będących graficzną prezentacją danych z Planu produkcji.
 • Udostępnienie nowego narzędzia do przypisywania dodatkowych kosztów do obiektów produkcyjnych.
 • Możliwość definiowania źródła kosztu dodatkowego oraz klucza rozbicia kosztu dodatkowego za pomocą zapytania SQL.
 • Rozwój funkcji „Znajdź i zmień” w zakresie określania proporcji dla ilości, na jaką ma zostać podmieniony materiał oraz udostępnienia opcji utworzenia wersji technologii, w momencie wykonywania podmiany materiału lub dodawania zamiennika.
 • Możliwość ustawienia terminu z dokumentów BST, PP, ZP jako daty planowania.
 • Dodanie nowych funkcji na liście materiałów dla technologii (raportowanie materiałów dla wybranej operacji, eksport materiałów do arkusza kalkulacyjnego, dodawanie materiałów w kontekście wybranej operacji).
 • Generowanie Zleceń Produkcyjnych bezpośrednio z Technologii Produkcji.

Księgowość

 • Udostepnienie nowych formularzy CIT-8(24) i CIT-8/O(11) oraz JPK_VAT wariant 2.
 • Rozwój funkcjonalności Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie eksportu JPK do arkusza kalkulacyjnego, wydruków dla wszystkich typów JPK, definiowalnych szablonów Excel do importu plików JPK.
 • Dodanie nowych kategorii odsetek (kapitałowe, ustawowe za opóźnienie, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych).
 • Rozwój Upomnień i Not odsetkowych m.in. definiowanie własnych typów odsetek np. dla tzw. odsetek maksymalnych w transakcjach handlowych lub ustawowych za opóźnienie, możliwość wyliczenia odsetek według terminów gwarantowanych przez przepisy np. w przypadku ustalenia terminów płatności w sposób rażąco nieuczciwy, możliwość ustalenia kwoty minimalnej odsetek, decydującej, czy Upomnienie lub Nota odsetkowa mają zostać utworzone.
 • Udostępnienie opisu analitycznego na Zamówieniach Zakupu oraz Zamówieniach Sprzedaży.
 • Poprawa ergonomii pracy operatora z wybranymi kontami księgowymi z poziomu Planu kont, Zestawienia obrotów i sald, Listy zapisów księgowych, Listy rozrachunków.
 • Obsługa przelewów SEPA przez Webservice.
 • Udostępnienie konfiguracji synchronizacji danych kadrowych z Comarch ERP XL HR od strony Comarch ERP XL.

Business Intelligence – Obszary analityczne

 • Udostępnienie nowej kostki Produkcji pozwalającej między innymi na analizę kosztów TKW i RKW, czasów zasobów produkcyjnych czy kosztów dodatkowych.
 • Wprowadzenie obsługi rabatów retrospektywnych i promocji limitowanych.
 • Dodanie możliwości obsługi SQL Server w wersji 2016.

Business Intelligence – Aplikacje

 • Wprowadzenie w Panelu Zarządzania Monitora Wydajności pozwalającego na analizę wykorzystania poszczególnych zasobów serwera podczas przetwarzania ETL.
 • Dodanie migratora pozwalającego na przenoszenie raportów z księgi raportów do BI Point.

Comarch BI Point

 • Dodanie funkcjonalności subskrypcji, która pozwala na przesyłanie raportów z BI Point na adresy mailowe.
 • Rozbudowanie dashboardów o nowe kontrolki – Tekst, Link do repozytorium, Filtr danych, Dynamiczny wymiar, Dynamiczna miara.
 • Wprowadzenie opcji Ulubione miary i wymiary pozwalającej na wybranie elementów, które są najczęściej wykorzystywane.
 • Dodanie wyszukiwarki w konfiguratorach kontrolek pozwalającej na wyszukiwanie elementów po rozpoczęciu wpisywania tekstu.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu znajduje się w dokumencie: „Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2017”.

Pobierz dokument