2017.06.27 – nowa wersja 2017.5.1 Comarch ERP Optima

Home / Aktualności / 2017.06.27 – nowa wersja 2017.5.1 Comarch ERP Optima

Z przyjemnością informujemy, że są już dostępne nowe wersje Comarch ERP Optima 2017.5.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1.

 

Zmiany w nowej wersji COMARCH ERP OPTIMA 2017.5.1 związane ze zmianami w przepisach:

 • Na podstawie wchodzącej w życie 01.06.2017r. nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych wprowadzono zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(24) obowiązującej dla przychodów osiągniętych za rok 2017.
 • Dostosowano listę urzędów do zmian związanych z reformą Krajowej Administracji Skarbowej, dodatkowo umożliwiając dodanie urzędu o typie inny.

 

Nowości COMARCH ERP OPTIMA 2017.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym w serwisie Ministerstwa Finansów ppuslugi.mf.gov.pl.
 • Rozszerzono zakres operacji seryjnych na liście kontrahentów umożliwiając zbiorczą modyfikację wielu parametrów kontrahenta.
 • Wprowadzono w programie Comarch ERP Optima obsługę kalendarza świąt, umożliwiając pobieranie na dokumentach walutowych kursu z dnia poprzedzającego dzień wolny (święto bądź weekend).
 • W module CRM Plus rozszerzono możliwość zarządzania relacjami z klientami poprzez wprowadzenie Ankiet. Nowa funkcjonalność pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z różnego rodzaju pytań, by po seryjnym wygenerowaniu z nich ankiet, pracownicy lub handlowcy mogli zebrać dodatkowe informacje i opinie bezpośrednio od kontrahentów.
 • Umożliwiono w pracy rozproszonej przenoszenie danych binarnych z modułu Obieg dokumentów.
 • Wprowadzono funkcjonalność delegacji zagranicznych.
 • Umożliwiono automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie.
 • Udostępniono funkcjonalność seryjnego usuwania rozliczeń w module Kasa/Bank oraz Rejestrze VAT i Ewidencji dodatkowej.
 • Umożliwiono księgowanie delegacji do Książki Przychodów i Rozchodów.
 • Dodano możliwość wprowadzania cen towarów z czterema miejscami po przecinku.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego uzupełniania kodu na karcie towaru.
 • Umożliwiono zakładanie kart towarów i kontrahentów podczas importu dokumentów z pliku XML.
 • Rozbudowano funkcjonalność seryjnego zatwierdzania dokumentów handlowych/ magazynowych.
 • Udostępniono odwołanie do formularza wspólnika oraz kwot indywidualnych bezpośrednio z poziomu formularza zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-28(19).
 • W Księdze Podatkowej oraz Ewidencji ryczałtowej wprowadzono funkcjonalność zbiorczego księgowania różnic kursowych MW oraz ewidencji dodatkowej przychodów.
 • W Rejestrze VAT dodano możliwość seryjnej zmiany rodzaju transakcji, rodzaju na pozycjach, statusu podmiotu, ustawienia opisu oraz kolumny do księgowania dla KPiR oraz Ewidencji ryczałtowej.
 • Wprowadzono kontrolę duplikacji dokumentów w Ewidencji dodatkowej.
 • Umożliwiono numerację Ewidencji dodatkowej narastająco w ciągu roku.
 • Wprowadzono automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych oraz zmiany w wykazywaniu informacji o urlopie wychowawczym w deklaracji ZUS DRA.
 • Ułatwiono edycję czasu pracy w kalendarzach.
 • Umożliwiono dostęp do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik osobom pracującym w ramach samozatrudnienia.

 

Nowości COMARCH ERP e-PRACOWNIK 2017.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono nowy wygląd aplikacji – dostęp do obszaru Moje dane znajduje się teraz w górnej części okna.
 • Dodano nowe oznaczenie graficzne dla nieobecności Urlop wypoczynkowy na żądanie.
 • Na planie i czasie pracy umożliwiono podgląd legendy do oznaczeń graficznych.
 • Wprowadzono możliwość logowania do aplikacji osobom pracującym w ramach samozatrudnienia.
 • Umożliwiono wydłużenie okresu dostępu do aplikacji poza okres zatrudnienia dla osób zatrudnianych/zwalnianych.

Poznaj więcej nowości i ulepszeń, zapoznając się z ulotką:

Comarch ERP Optima 2017.5.1.

POBIERZ DOKUMENT

 

Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1.

POBIERZ DOKUMENT