2018.07.09 – Nowa wersja 2018.2 COMARCH ERP XL

Home / Aktualności / 2018.07.09 – Nowa wersja 2018.2 COMARCH ERP XL
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu systemu Comarch ERP XL w wersji 2018.2. W najnowszej wersji programu wprowadzono 161 nowości, które obejmowało wiele obszarów systemu.

Szczególny nacisk położono na przygotowanie systemu do tego, aby wspierał obowiązki wynikające z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Spośród nowości w wersji Comarch ERP XL 2018.2 w poszczególnych obszarach należy wymienić:

Funkcjonalności wspierające obowiązki wynikające z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO):

 • Ewidencję zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przez osoby fizyczne
 • Udostępnianie informacji o danych osobowych
 • Operacje anonimizacji kontrahentów oraz osób przypisanych do kontrahentów
 • Dedykowane rejestry dla administratora danych osobowych: upoważnień, czynności oraz naruszeń przetwarzania danych osobowych

Obsługę przelewów bankowych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment):

 • Wysłanie zlecenia przelewu do banku z podziałem kwoty podatku VAT
 • Mechanizmy wspierające kontrolę płynności finansowej
 • Wiązanie płatności rozliczeniowych z technicznymi przeksięgowaniami między rachunkami

Inne nowości związane z dostosowaniem do zmian w przepisach prawa:

 • Nowe deklaracje VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12)
 • Dostosowanie mechanizmu generowania podpisów cyfrowych w systemie do zmienionych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2018

Możliwość zbiorczej weryfikacji statusów podatników w Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Rozwój budżetów, w tym m.in.:

 • Graficzna prezentacja wartości budżetu
 • Wyliczanie wartości wiersza budżetu na podstawie innych wierszy
 • Ergonomia w tworzeniu planu budżetu: kopiowanie fragmentów budżetu, łączenie budżetów, import etapów z arkusza kalkulacyjnego
 • Elastyczna praca z interfejsem na planie budżetu: definiowalne kolumny, automatyczne zwijanie wierszy, sumowanie wartości dla etapów

Rozwój obszarów Produkcji i Kompletacji o:

 • Automatyczne generowanie RW/PW po zarejestrowaniu realizacji operacji produkcyjnej
 • Nowe funkcje do uruchamiania realizacji (uruchom pozostałe, uruchom pozostałe bez edycji)
 • Raport porównujący normę technologiczną, określoną dla materiałów i operacji z ich rzeczywistą rejestracją na dokumentach ZP
 • Prezentację operacji i realizacji na liście ZP oraz postępu realizacji na harmonogramie operacji
 • Automatyczną realizację zlecenia kompletacji z zamówienia sprzedaży

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu znajduje się w dokumencie: „Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2018.2”.

ZOBACZ DOKUMENT

Zapraszamy do składania zamówień instalacji aktualizacji