2018.05.15 – Nowa wersja Comarch ERP XT już dostępna! RODO

Home / Aktualności / 2018.05.15 – Nowa wersja Comarch ERP XT już dostępna! RODO

Szanowni Państwo,

Już od 25.05.2018 będą stosowane zapisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
W związku z tym udostępniono dla Państwa kolejną aktualizację aplikacji Comarch ERP XT. W nowej wersji możliwe będzie rejestrowanie bezpośrednio w aplikacji zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  • Ustalenie osoby pełniącej w firmie rolę administratora danych osobowych.
  • Zdefiniowanie procesów zachodzących w firmie, podczas których przetwarzane są dane osobowe.
  • Określenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  • Rejestracja zgód na przetwarzanie danych osobowych, wyrażanych przez kontrahentów i pracowników.
  • Rejestracja i zgłaszanie wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych.
  • Wydruk i eksport danych osobowych kontrahenta, w przypadku gdy zażąda wglądu do danych.
  • Anonimizacja danych osobowych kontrahenta, w przypadku gdy zażąda zapomnienia w systemie. Dane kontrahenta są wtedy usuwane z wszystkich wystawionych dla niego dokumentów.
  • Ewidencja historii operacji związanych z przetwarzaniem danych i uprawnieniami do tych czynności.

Nowe przepisy wymagają także podpisania z nami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Każdy użytkownik Comarch ERP XT po zalogowaniu do nowej wersji programu zostanie poproszony o zawarcie takiej umowy.

Zapraszamy do korzystania z bazy wiedzy – pomoc.erpxt.pl i Poradnika przedsiębiorcy dostępnego na stronie www.erpxt.pl/poradnik-przedsiebiorcy.

Przypominamy, że przepisy RODO dotyczą wszystkich przedsiębiorców w Polsce. W razie wątpliwości, jak obsługiwane jest RODO w ERP XT, zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym krok po kroku pokazujemy wymagane czynności. Jeśli nadal potrzebne będzie wsparcie, zachęcamy do zadawania pytań naszej społeczności na stronie spolecznosc.comarch.pl