2019.02.28 – XEMI e-Sprawozdania

Home / Aktualności / 2019.02.28 – XEMI e-Sprawozdania

XEMI e-Sprawozdania

 

W związku ze zmianami w sposobie przygotowania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS za 2018 rok, informujemy o nowej funkcjonalności systemu XEMI, które pomogą użytkownikom w przygotowaniu pliku XML wymaganego strukturami e-Sprawozdań finansowych.

 

Struktury e-Sprawozdań finansowych dostępne w XEMI:

 

  • struktury przygotowywane na podstawie Załącznika Nr 1 do ustawy o rachunkowości (tzw. Jednostki inne – średnie i duże),
  • struktury przygotowywane na podstawie Załącznika Nr 4 do ustawy o rachunkowości (jednostki mikro),
  • struktury przygotowywane na podstawie Załącznika Nr 5 do ustawy o rachunkowości (jednostki małe),
  • struktury przygotowywane na podstawie Załącznika Nr 6 do ustawy o rachunkowości (organizacje pożytku publicznego).

 

Zawartość e-Sprawozdań finansowych:

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • Bilans,
  • Rachunek zysków i strat,
  • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
  • Rachunek przepływów pieniężnych,
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

W sekcji Dodatkowe informacje i objaśnienia można dołączać pliki w formacie PDF. Zawiera ona także zestaw informacji dotyczących rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.