2017.02.10 – Nowa wersja 2017.2.1. Comarch ERP Optima

Home / Aktualności / 2017.02.10 – Nowa wersja 2017.2.1. Comarch ERP Optima

Informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2017.2.1.

 

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2017.2.1 to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię.

Zmiany w nowej wersji comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

• Umożliwienie wysyłania plików JPK_VAT i JPK_PKPiR za pomocą nowych wzorów dokumentów elektronicznych obowiązujących od stycznia 2017.
• Umożliwienie naliczenia deklaracji: VAT-9M(7), VAT-UE(4), VAT-UEK(4), VAT-27(2) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2017 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
• Dostosowanie programu do zmieniających się przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących wprowadzenia dla osób prawnych nowej stawki podatku dochodowego w wysokości 15%.
• Dodanie wydruków ułatwiających wyliczenie kwoty korekty rocznej podatku naliczonego od nabycia środków trwałych, nieruchomości oraz pozostałych nabyć wynikającej z zastosowania przez jednostki budżetowe prewspółczynnika oraz współczynnika do obliczenia podatku naliczonego.
• Dodanie mechanizm umożliwiającego eksport danych pracowników do pliku o formacie *.csv pozwalającym zaimportować dane do programu Z-12 GUS, w celu przygotowania i przesłania Sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów GUS Z-12.
• Wprowadzenie zmian w naliczaniu zaliczki podatku w związku ze zmianami dotyczącymi naliczania kwoty wolnej.
• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. 2016 poz. 2292) dostosowano wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru.

Nowości Comarch ERP Optima 2017.2.1, które zasługują na szczególną uwagę:

• Zintegrowanie Comarch ERP Optima z Comarch BI Point, udostępniając Biurom Rachunkowym nowoczesną platformę analityczną dla ich Klientów.
• Wprowadzenie funkcjonalności zapisywania plików z Archiwum wydruków na iBard24.
• Udostępnienie nowego algorytmu 14 – umowa – zlecenie godzinowa w typach wypłat, dedykowanego do rozliczania umów cywilnoprawnych godzinowych.
• Rozwijając współpracę z Comarch Mobile Sprzedaż wprowadzono funkcjonalność wysyłania kontrahentów na urządzenie mobilne wg opiekuna przypisanego na karcie kontrahenta w Comarch ERP Optima.
• Dodanie możliwości współpracy Comarch ERP Optima z terminalem płatniczym Ingenico ICT220 ETH.
• Udostępnienie bezpośredniej wysyłki deklaracji AKC-WW na portal PUESC.
• Wprowadzenie możliwości automatycznej wysyłki deklaracji Intrastat na portal PUESC.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu znajduje się w dokumencie: „Zmiany w wersji 2017.2.1.”

Pobierz dokument